Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

iamdreamer
Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań związanych z niedotrzymywaniem obietnic, jest tylko jeden sposób: nie oczekuj niczego w zamian.
— Włodek Markowicz
Reposted byanakarenina anakarenina

June 17 2016

6049 5bfa 500

July 09 2015

iamdreamer
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessclew messclew
iamdreamer
2837 a62a
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
iamdreamer
iamdreamer
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viachyba chyba
iamdreamer
dom
to nie miejsce lecz stan
jestem bezdomna
— Hey
Reposted fromdygoty dygoty viachyba chyba
iamdreamer
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapikkumyy pikkumyy
iamdreamer
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viapikkumyy pikkumyy
iamdreamer
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
iamdreamer
iamdreamer
Jeden dzień bez rozczarowania, proszę.
— trochę przykro.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaodnowa odnowa
iamdreamer
Jesteśmy opuszczeni, jak dzieci i doświadczeni, jak ludzie starzy, jesteśmy zajadli i brutalni i smutni i powierzchowni – myślę, że jesteśmy zgubieni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapotrzask potrzask
iamdreamer
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
iamdreamer
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iamdreamer
Boli nas, że kogoś straciliśmy. Choć przecież nigdy nie mieliśmy go tak naprawdę. Ktoś, kogo kochamy, nie jest nasz.
— Maria Rotkiel (ELLE; 06/2012)
Reposted fromimmuff immuff viachyba chyba
iamdreamer
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamyzone myzone

July 08 2015

iamdreamer
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viatupfen tupfen
iamdreamer
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viacieszesie cieszesie

July 04 2015

iamdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl