Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

iamdreamer
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viastarryeyed starryeyed

June 19 2017

iamdreamer

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viacieszesie cieszesie
iamdreamer
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viacieszesie cieszesie
iamdreamer
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viacieszesie cieszesie
iamdreamer
iamdreamer
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy

June 17 2017

7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viapatrzpodnogi patrzpodnogi
iamdreamer
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
iamdreamer
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viapatrzpodnogi patrzpodnogi
iamdreamer
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viastarryeyed starryeyed

June 12 2017

iamdreamer
4818 6646
Reposted fromscorpix scorpix viapatrzpodnogi patrzpodnogi
iamdreamer
iamdreamer
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viajoannna joannna
6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viajoannna joannna
iamdreamer

June 07 2017

iamdreamer
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamartulla martulla
iamdreamer
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamartulla martulla
iamdreamer
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viadirtyliar dirtyliar
iamdreamer
Play fullscreen
kiedyś przyjdzie czas na pytania...
ZOSTAŃ
Reposted fromdziewcze dziewcze viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl