Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaperfectsense perfectsense

June 06 2017

iamdreamer
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viafenoloftaleina fenoloftaleina
iamdreamer
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viagabor gabor
iamdreamer
5768 76bc 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
iamdreamer
iamdreamer
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

April 27 2017

iamdreamer
Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań związanych z niedotrzymywaniem obietnic, jest tylko jeden sposób: nie oczekuj niczego w zamian.
— Włodek Markowicz
Reposted byanakareninafearofloverepresje2708heavencanwaitMerrry98

June 17 2016

6049 5bfa 500

July 09 2015

iamdreamer
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessclew messclew
iamdreamer
2837 a62a
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
iamdreamer
iamdreamer
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viachyba chyba
iamdreamer
dom
to nie miejsce lecz stan
jestem bezdomna
— Hey
Reposted fromdygoty dygoty viachyba chyba
iamdreamer
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapikkumyy pikkumyy
iamdreamer
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viapikkumyy pikkumyy
iamdreamer
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
iamdreamer
iamdreamer
Jeden dzień bez rozczarowania, proszę.
— trochę przykro.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaodnowa odnowa
iamdreamer
Jesteśmy opuszczeni, jak dzieci i doświadczeni, jak ludzie starzy, jesteśmy zajadli i brutalni i smutni i powierzchowni – myślę, że jesteśmy zgubieni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapotrzask potrzask
iamdreamer
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl