Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

iamdreamer
4510 a9e3 500
Rupi Kaur
iamdreamer
9043 1c71 500
iamdreamer
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaucieknijmi ucieknijmi
iamdreamer
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll
iamdreamer
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaperseweracje perseweracje
iamdreamer
4802 7531
<3
Reposted fromjethra jethra viaperseweracje perseweracje
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaperfectsense perfectsense

June 06 2017

iamdreamer
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viafenoloftaleina fenoloftaleina
iamdreamer
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viagabor gabor
iamdreamer
5768 76bc 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
iamdreamer
iamdreamer
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

April 27 2017

iamdreamer
Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań związanych z niedotrzymywaniem obietnic, jest tylko jeden sposób: nie oczekuj niczego w zamian.
— Włodek Markowicz
Reposted byanakareninafearofloverepresje2708heavencanwaitMerrry98

June 17 2016

6049 5bfa 500

July 09 2015

iamdreamer
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessclew messclew
iamdreamer
2837 a62a
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
iamdreamer
iamdreamer
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viachyba chyba
iamdreamer
dom
to nie miejsce lecz stan
jestem bezdomna
— Hey
Reposted fromdygoty dygoty viachyba chyba
iamdreamer
6411 100a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl