Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

iamdreamer
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viawerkacholerka werkacholerka
iamdreamer
9245 ecb3
iamdreamer
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viahysterie hysterie
iamdreamer
iamdreamer
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahysterie hysterie
iamdreamer
7799 edb3 500
Reposted from0 0 viaphilomath philomath

August 18 2017

iamdreamer
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
iamdreamer
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viaday11shadow day11shadow
iamdreamer
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaday11shadow day11shadow

August 05 2017

iamdreamer
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viapikkumyy pikkumyy

August 02 2017

iamdreamer
0937 6457
Reposted fromscorpix scorpix
iamdreamer
0377 01fc 500
that's actually a pretty good photo
Reposted fromregcord regcord viagabor gabor

July 30 2017

iamdreamer
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viamartulla martulla
iamdreamer
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaschizofreniczna schizofreniczna

June 25 2017

iamdreamer
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viastarryeyed starryeyed

June 19 2017

iamdreamer

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viacieszesie cieszesie
iamdreamer
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viacieszesie cieszesie
iamdreamer
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viacieszesie cieszesie
iamdreamer
iamdreamer
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl