Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

iamdreamer
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
iamdreamer

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viapikkumyy pikkumyy

August 28 2017

iamdreamer
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapaulinac26 paulinac26
iamdreamer
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"

August 22 2017

iamdreamer
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaday11shadow day11shadow

August 20 2017

iamdreamer
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viawerkacholerka werkacholerka
iamdreamer
9245 ecb3
iamdreamer
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viahysterie hysterie
iamdreamer
iamdreamer
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahysterie hysterie
iamdreamer
7799 edb3 500
Reposted from0 0 viaphilomath philomath

August 18 2017

iamdreamer
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
iamdreamer
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viaday11shadow day11shadow
iamdreamer
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaday11shadow day11shadow

August 05 2017

iamdreamer
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viapikkumyy pikkumyy

August 02 2017

iamdreamer
0937 6457
Reposted fromscorpix scorpix
iamdreamer
0377 01fc 500
that's actually a pretty good photo
Reposted fromregcord regcord viagabor gabor

July 30 2017

iamdreamer
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viamartulla martulla
iamdreamer
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl